Kestävää rakentamista vastuullisesti

Enää ei riitä, että ostaja löytää kivan kodin hyvältä paikalta. Asiakkaan valinnassa painaa rakentajan maine – ja hyvä maine kertoo myös vastuullisuudesta!

Vastuullisuus näkyy rakentamisen koko prosessissa. Se on myös lupausten pitämistä ja vastuun kantamista; sitä, että me välitämme asiakkaidemme tarpeista ja työmme tuloksista.

Rakentamisen tärkeimmät arvomme

Meille tärkeitä arvoja rakentamisessa on laatu, luotettavuus ja arvostus ja nämä kaikki me muutamme toiminnaksi, joka näkyy arjessamme koko ajan. Tämä vaatii hyvää johtamista. Kun jokaista rakentamiseen osallistuvaa ammattilaista johdetaan hyvin ja he sitoutuvat meidän arvoihimme, se näkyy myös työmme jäljessä.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen huomioiminen rakentamisessa vaatii eri osapuolten tiivistä yhteistyötä. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja huolellisella toteutuksella on olennainen merkitys kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteenamme on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja. Tämä näkyy meillä esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa ja rakenteiden energiatehokkuudessa.

Tavoitteenamme on, että asuntomme ovat toimivia, terveellisiä ja turvallisia. Kun jokaista rakentamiseen osallistuvaa ammattilaista johdetaan hyvin – ja he sitoutuvat meidän arvoihimme, se näkyy myös työmme jäljessä.

Oman toimintamme ympäristövaikutukset

  • Käytämme kodinkonevalinnoissa laadukkaita, kestäviä pitkäikäisiä Mielen kodinkoneita.
  • Pyrkimyksemme on vähähiiliseen rakentamiseen, joka tarkoittaa meillä, että valitsemme mahdollisimman ekologisia ja matalan hiilijalanjäljen tuotteita / materiaaleja.
  • Työmaa-aikana vältetään materiaalihukkaa ja rakennusjätteen syntymistä.
  • Pyrimme omalla toiminnallamme pienentämään ympäristövaikutuksia kiinnittämällä huomiota mm. rakennus- ja purkujätteen hallintaan ja vastuulliseen kierrätykseen yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.
  • Pyrimme suosimaan laadukkaita kotimaisia materiaaleja.

Viilennys lisää elämänlaatua

Asuntojen viilennys rakentamisessa on noussut keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi vastuullisessa rakentamisessa, johtuen kesien lämpenemisestä ja ilmaston ääri-ilmiöistä, jotka ovat nostaneet asuntojen lämpötiloja.

Viilennys vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä parantaa asumismukavuutta, sillä sen avulla sisälämpötila pysyy kohtuullisena myös helteillä.

Hankintaketjun eettisyys

Työllistämme merkittävän määrän alihankkijoita ja tavarantoimittajia, hyvät ja luotettavat toimittajat ja alihankkijat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Me sitoudumme noudattamaan työ- ja ihmisoikeuksia niin omassa toiminnassamme kuin hankintaketjussamme.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on välittämistä! Me haluamme, että jokainen työntekijä ja alihankkija sekä yhteistyökumppanimme pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen ja tavoittelemme tapaturmatonta työpaikkaa.

Työturvallisuus perustuu jatkuvaan, osallistavaan yhdessä kehittämiseen. Pyrimme koko ajan parantamaan työturvallisuutta. Työturvallisuutta valvotaan säännöllisesti viikoittaisilla työturvallisuustarkastuksilla, joista tehdään myös mittarointi.