Ullakot asunnoiksi

Osarakennus tarjoaa taloyhtiölle monin eri avoin tuottavan mahdollisuuden hyödyntää ullakkotilat rakentamalla tiloihin uusia, korkeatasoisia asuntoja.

Vanhojen, arvokkaiden kerrostalojen ullakkotilat ovat kymmeniä vuosia olleet täysin käyttämättä ja tilat ovat päässeet rappeutumaan. Alueellinen poikkeuslupa antaa mahdollisuuden ottaa ullakkotilat hyötykäyttöön.

Ullakkotilojen rakentaminen asunnoiksi hyödyttää taloyhtiötä mm.seuraavilla tavoilla:

 • Energiatehokkuus paranee uuden nykymääritysten mukaisen yläpohjan ansiosta.
 • Tuottamaton tila muuttuu tuottavaksi ja vastiketulot kohoavat, kun taloon saadaan uusia osakkaita.
 • Ullakkotilojen myyntivoitolla taloyhtiö rahoittaa tulevia perusparannuksia ja korjausrakentamista.
 • Korjauksiin saatavissa yhteiskunnalta taloudellista tukea.
 • Talon paloturvallisuus paranee, kun ullakkovarastot poistuvat.
 • Talon asukkaiden asumisviihtyvyys paranee, kun samalla rakennetaaan tai kunnostetaan taloyhtiön sauna- ja pesuhuonetilat, pyykkitupa tai piha- ja istutusrakenteet.
 • Uudet korkeatasoiset asunnot lisäävät taloyhtiön arvoa.
 • Taloyhtiön vanhojen asuntojen arvo nousee.
 • Uusi vesikatto

Taloyhtiöille helppoa ja vaivatonta:

 • Osarakennus toteuttaa ullakkorakentamisen taloyhtiön kannalta vaivattomasti. Rakentamiseen ei kulu taloyhtiön rahaa eikä vaivaa.
 • Osarakennus tekee hankkeesta kokonaissuunnitelman. Suunnittelutyössä käytetään kokeneita suunnittelijoita, jotka ottavat huomioon rakennuksen historialliset, rakenteelliset sekä maisemalliset arvot. Kokonaissuunnitteluun sisältyvät esisuunnitelma ullakon muutostyöstä, tarjous ullakolle saatavastarakennusoikeudesta ja lopulliset rakennussuunnitelmat, jotka laaditaan aina yhteistyössä taloyhtiön kanssa. Suunnitelmissa huomioidaan yhtiön omat suunnittelutarpeet ja viranomaisten asettamat määräykset.
 • Osarakennus hoitaa tarvittaessa rakennuslupaprosessin taloyhtiön puolesta – kaikkine suunnitelutarpeineen sekä vastaa rakentamisesta siitä eteenpäin.
 • Osarakennus vastaa asuntojen myynnistä ja markkinoinnista.