Ullakot asunnoiksi

Vanhojen, arvokkaiden kerrostalojen ullakkotilat ovat kymmeniä vuosia olleet täysin käyttämättä. Tilat ovat päässeet rappeutumaan. Alueellinen poikkeuslupa antaa mahdollisuuden ottaa ullakkotilat hyötykäyttöön. Forssan Osarakennus Oy tarjoaa taloyhtiölle monin eri avoin tuottavan mahdollisuuden hyödyntää ullakkotilat rakentamalla tiloihin uusia, korkeatasoisia asuntoja.

Ullakkotilojen rakentaminen asunnoiksi hyödyttää taloyhtiötä mm.seuraavilla tavoilla:

 • tuottamaton tila muuttuu tuottavaksi ja vastiketulot kohoavat, kun taloon saadaan uusia osakkaita
 • ullakkotilojen myyntivoitolla taloyhtiö rahoittaa tulevia perusparannuksia ja korjausrakentamista
 • korjauksiin saatavissa yhteiskunnalta taloudellista tukea
 • talon paloturvallisuus paranee, kun ullakkovarastot poistuvat
  talon asukkaiden asumisviihtyvyys paranee, kun samalla rakennetaaan tai kunnostetaan taloyhtiön sauna- ja pesuhuonetilat, pyykkitupa tai piha- ja istutusrakenteet
 • uudet korkeatasoiset asunnot lisäävät taloyhtiön arvoa
 • taloyhtiön vanhojen asuntojen arvo nousee

Taloyhtiölle helppoa ja vaivatonta

 • Forssan Osarakennus Oy toteuttaa ullakkorakentamisen taloyhtiön kannalta vaivattomasti. Rakentamiseen ei kulu taloyhtiön rahaa eikä vaivaa.
 • Forssan Osarakennus Oy tekee hankkeesta kokonaissuunnitelman. Suunnittelutyössä käytetään kokeneita suunnittelijoita, jotka ottavat huomioon rakennuksen historialliset, rakenteelliset sekä maisemalliset arvot. Kokonaissuunnitteluun sisältyvät esisuunnitelma ullakon muutostyöstä, tarjous ullakolle saatavastarakennusoikeudesta ja lopulliset rakennussuunnitelmat, jotka laaditaan aina yhteistyössä taloyhtiön kanssa. Suunnitelmissa huomioidaan yhtiön omat suunnittelutarpeet ja viranomaisten asettamat määräykset.
 • Forssan Osarakennus Oy hakee rakennusluvan ja toteuttaa rakentamisen KVR-periaatteella.
 • Forssan Osarakennus Oy vastaa asuntojen myynnistä ja markkinoinnista.